М. Түмэнжаргал

Мэдрэлийн эмч

Д. Эрхэмбаяр

Шүдний эмч

Б. Төмөрхүү

Чих, хамар, хоолойн эмч