Хэт авиан оношилгоо ЭХО

Хэт авиан оношлогоо нь өндөр давтамжтай /20000гц-с дээш/ дууны долгионыг ашиглан дууны ойх, сарних үйл явцаар хүний биеийн дотоод бүтцийг харж шинжлэх арга юм.

Танилцуулга
Загвар: Hitachi Aloka Prosound F75
Үйлдвэрлэсэн: Япон
Орж ирсэн огноо: 2018-01-03
Датчиг:
 • Шугаман-7,5МГц-с дээш давтамжтай
 • Сектор-зүрх, үтрээ болон шулуун гэдэсний /3,5МГц/ давтамжтай
 • Конвекс /гүдгэр/-3,5-5,0МГц давтамжтай

Хэт авиан үүсэл хөгжил
 • 1942 онд Karl Dussik мэдрэлийн эмч анх тархины хавдар оношлоход ашигласан
 • 1985 онд Монголд анх ашиглагдаж эхэлсэн
Хэт авиан оношилгооны төрлүүд
 • Эхоэнцефалография-тархины
 • Эхокардиография-зүрхний
 • Хэвлийн хөндийн хэт авиа
 • Зөөлөн эдүүдийн хэт авиа/хөх, булчин, үе, /
 • Бамбай булчирхай
 • Нүдний
 • Ургийн
Оношилгооны давуу тал
 • Туяаны ачаалалгүй
 • Онцгой бэлтгэл шаардахгүй
 • Харах явцдаа оношилгооны дүгнэлт нь гардаг
 • Олон дахин хийж болдог
 • Хүндээ зовиур шаналгаа учруулдаггүй
 • Хүнд ямар нэг гаж нөлөө үзүүлдэггүй 
 • Өртөг бага
Хэвлийн хөндийн эход ямар үед харуулах хэрэгтэй вэ?
 • Өвчний шинж тэмдэг нь тодорхой бус хэвлийн өвдөлт
 • Хэвлийн хөндийд буглаа байж болзошгүй, тодорхойгүй халуурах
 • Хэвлий хөндийн эрхтнүүдийн үүсгэвэр илрүүлэх
 • Хэвлийн хөндийд шингэн хуримтлагдсан байж болох сэжигтэй үед
 • Хэвлийн гэмтэл